Η ενημέρωση για τις αντιστάσεις των εργαζόμενων στο Υπουργείο Παιδείας θα συνεχιστεί από εδώ:

http://protovouliaergaz.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment